Ympäristövastuu

Ympäristöasiat ovat tänä päivänä todella ajankohtaisia. Ne koskevat niin kuluttajia, valtioita kuin yrityksiäkin. Yritysten tulee kantaa vastuu ympäristöstä oman .

Selite Ympäristövastuun lähtökohtana on aiheuttajan vastuun periaate. Ympäristövastuulla tarkoitetaan laajassa mielessä sitä, että . Stockmannin ympäristötavoitteena on hallita liiketoiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Postin ympäristöjohtamisen perustana ovat ympäristöjohtamisstandardit, erityisesti ISO 00 lainsäädännön .

Ympäristöystävällisyys on yksi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n arvoista. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu standardin . Yrityksellä on velvollisuus noudattaa ympäristölainsäädäntöä, toimintaa koskevia lupaehtoja ja muita määräyksiä sekä kantaa vastuu toimintansa . Maidontuotannon ympäristöystävällisyyden eteen tehdään aktiivisesti työtä. Valion tehtaiden ympäristöohjelmat ovat lain vaatimaa . Finnairin tavoitteena on olla johtava lentoyhtiö ympäristövastuun saralla.

Yhtiö ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa . Keskeinen osa ympäristövastuutamme on sähkön ja lämmön tuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen: ilmastonmuutos, happamoituminen, . Haluamme olla maailman johtava ympäristötehokas rakentaja ja projektikehittäjä.

Meistä ympäristövastuulliset ja kestävät .