S355 teräs ominaisuudet

Putkipalkki-hienoraeterästen mekaaniset ominaisuudet EN 102ja EN 102mu- kaan. Seostamattomat rakenneteräkset EN 10025-2:200 teräslajit. Mekaaniset ominaisuudet sekä likimääräinen vastaavuus aiempiin standarditeräksiin.

Terästen standardien mukaiset mekaaniset ominaisuudet. S2on standardin EN 10025-mukainen seostamaton rakenneteräs. Rakenneteräs tarkoittaa rautapohjaista metalliseosta, missä materiaalin pääasiallinen tarkoitus on kantaa rakenteeseen kohdistuva kuormitus.

Pysymme teräksessä (S2ja S355) eli lämpötilassa 1Kelviniä, kuten.

Myöhemmin rittää jälki materiaalissa määrittämään sen ominaisuudet. Suuri lujuus on teräksen ominaisuus, jonka ansiosta teräs poikkeaa muista rakennusaineista kuten tiilestä, betonista. Rautaruukilla S2terästä kutsutaan perusteräkseksi ja yleistä lujempaa S3terästä moniteräkseksi, yleisesti rakenneterästen kauppalaadut kohtaavat hyvin . Raja kulkee nimenomaan siten, että teräs S3kuuluu.