Mikroilmeet

Mikroilme on hetkellinen, tahaton ihmisen kasvonilme. Mikroilmeet syntyvät yleensä stressitilanteissa, joissa ihmisellä on jotakin voitettavana tai hävittävänä. Mikroilmeet ovat erittäin nopeita, tahattomia ilmeitä, jotka ilmaisevat sen hetkistä tunnetilaamme.

Lisämateriaalia Mikroilmeet ja -eleet koulutukseen. Ohessa linkkejä, joista voi olla hyötyä Teille kun edelleen opiskelette ja kertaatte aihetta. Raul Soisalo opettaa havainnollisesti, miten tunnistaa eri mikroilmeet – ja eleet.

Mikroilme on hetkellinen ja tahaton ilme.

Ihmisen aito tunnetila näkyy kasvoille lyhyinä välähdyksinä keskustelun alkumetreillä. Mikroilmeet ovat nopeita, kasvoilla käväiseviä ilmeitä joita ihminen sekä tuottaa että tulkitsee alitajuisesti. Niin sanotut mikroilmeet ilmentävät tunteita, joita ihminen ei tahdo muille paljastaa. Tällä hetkellä mikroilmeitä tarkkaillaan ihmisvoimin ainakin . Eleiden, ilmeiden ja etenkin tahattomien mikroilmeiden tunnistamisesta voi olla arvaamatonta hyötyä neuvottelutilanteissa. Arjen tilanteissa valheen tunnistaminen on vaikeaa, mutta tekstianalyysi kertoo enemmän.

Ne paljastavat tunteet esim jos näkee jotain inhottavaa niin . Runsas vääntelehtiminen, raapiminen, naurahtelu tai naaman ”mikroilmeet” eivät kunnolla paljasta valehtelua. Mikroilmeet paljastavat tunteet Paul Ekman on tutkinut valehtelun ja kasvonilmeiden yhteyttä.

Tutkimus todistaa, että taitava valehtelija voidaan paljastaa . Jotkut kykenevät subliminaalisesti havaitsemaan toisten mikroilmeitä. Ele voi olla tiedostettu tai tiedostamaton. Nämä paljastavat ilmeet ovat niin sanottuja mikroilmeitä. Jos eleet ovat aikalailla kulttuurisidonnaisia, niin mikroilmeet ovat universaaleja. Siitä voi olla sinulle paljonkin apua, koska sekunnin murto-osia kestävät mikroilmeet ovat aikuisten välisessä kommunikaatiossa hyvin . Mikroilmeet ja -eleet materiaali b Raul Soisalo 2. Helsinki Suomen Psykologinen Instituutti.

Koulutuksen tavoite: Koulutuksen tavoitteena on tarjota esimies- ja johtotehtävissä toimiville tietoa mikroilmeiden ja -eleiden perusperiaatteista sekä menetelmiä . Haluatko lisätä tilanneherkkyyttäsi viestintätilanteissa? Nappaa avaimet entistä taidokkaampaan ja tehokkaampaan johtamistyöhön .