Itsesäätelyn ongelmat

Itsesäätely on perusta lapsen sosiaalisten taitojen ja suhteiden syntymiselle ja onnistumiselle. Itsesäätelytaitojen tukeminen ja siihen kytkeytyvät ongelmat. Esimerkiksi itsesäätelyn ongelmat, impulsiivinen ja tottelematon käyttäy- tyminen näyttää . Itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen pulmat vaikeuttavat oppimista sekä pahentavat.

TOMERA-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kehittää yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa päivähoitoon soveltuvia menetelmiä . Psyykkinen itsesäätely on toimintaa, jolla ihminen pyrkii palauttamaan mielensä tasapainotilaan. Ihmisellä on itsesäätelyn toteuttamiseksi käytössään sekä hallintakeinoja että puolustuskeinoja.

Lapsen vuorovaikutukselliset ongelmat voivat liittyä laaja-alaisiin . Aikuisten tuella myös lapset, joilla on itsesäätelyyn liittyviä ongelmia, voivat päästä mukaan leikkeihin ja saada onnistumisen kokemuksia. Fyysisiä itsesäätelyn keinoja ovat levon, liikunnan, ravinnon ja päihteiden käyttö. Psyykkisiä keinoja on ongelmien työstäminen mielikuvien, ajattelun ja . Itsesäätely-yksikön tavoitteena on saada lasten käyttäytyminen heidän itsensä. Sanna kehittyi itsesäätelyssä siten, että pystyi ratkaisemaan ongelman . Psyykkisten ongelmien seulonnoissa pyritään samaan kuin silloin, kun.

Lasten ja nuorten ongelmat ovat yhä monimutkaisempia. Tyypillinen itsesäätelyn keino on psyykkinen työ, joka tehdään aina ajatuksissa ja .

Näkökulmia vauvan itsesäätelyn ja unen erityispiirteisiin. Asiantuntijamme tarjoavat apua elämän eri vaiheiden yksilöllisiin ongelmiin. Sosiaalisten taitojen ohella itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen kuntoutus on . Lapsen itsesäätelyn vaikeudet näkyvät erityisesti ryhmätoiminnassa ja.

Lapsen itsesäätelytaidoissa esiintyvät ongelmat kuormittavat her-. Neljävuotiaan lapsen itsesäätelyn kehityksen tukeminen liikuntaleikkien. Jos nämä ongelmat jatkuvat voimakkaana, johtavat ne helposti ristiriitoihin ym-.

Ilmiötä nimitetään psyykkiseksi itsesäätelyksi. Psyykkisiä keinoja ovat ongelmien työstäminen mielikuvien, ajattelun ja tunteiden avulla. Psyykkisen itsesäätelyn tavoite on eheä minäkokemus.

Tieto on tärkeä osa psyykkistä itsesäätelyä. Perfektionismi johtuu tunne-elämän ongelmista.