Energiamerkintä direktiivi

Energiamerkinnän tavoitteena on antaa luotettavaa ja. Tuoteryhmäkohtaisia energiamerkintäsäädöksiä on aikaisemmin annettu direktiiveillä, .

Energiamerkintä kertoo energiaa kuluttavan laitteen suorituskyvyn ja. Direktiivi ei aseta millekään tuotteelle suunnitteluvaatimuksia, vaan ainoastaan määrittää ne lähtökohdat, joiden perusteella tuotekohtaiset vaatimukset . EUROPA – Energiamerkinnät ja muut tiedot tuotteiden.

Energiamerkinnän puitteista säädetään EU:n tasolla. Direktiivissä on myös vaatimuksia etämyynnissä annettaville tiedoille. Apuväline päätöksentekoon hankittaessa uutta lämmitylaitetta: uusi, euroopanlaajuisesti yhtenäinen energiatehokkuusmerkintä nyt myös . Energiaan liittyviä tuotteita (Energy related Products eli ErP) koskevassa direktiivissä säädetään erilaisten laitteiden arvioinnista ja niiden luokittelemisesta . Direktiivin mukaan energiamerkintä on pakollinen. Direktiivi on ETA-sopimuksen pöytäkirjan ja tiettyjen liitteiden muuttamisesta tehdyn ETA:n sekakomitean . Lamppujen energiamerkintä määrittelee mihin energialuokkaan lamppu kuuluu, . Energiamerkintä-direktiivi on saatettu kansalliseen lainsäädäntöön ekosuunnittelulailla. Direktiiveillä ja niiden pohjalta annetuilla laeilla ja asetuksilla edistetään kestävää kehitystä paranta-.

Tuotteiden ekosuunnittelua ja energiamerkintää; uuden F-kaasuasetuksen vaikutuksia. Ecodesign-direktiivin ja energiamerkintädirektiivin nojalla annettavat. Euroopan komissio antaa ekosuunnitteludirektiivin (Ecodesign-direktiivi).

Kuluttajaa lähellä oleville tuotteille määritellään vaatimukset energiamerkinnälle. Myös kaikissa lämminvesivaraajissa tulee olla energiamerkintä, josta .